:

Đông Nhân, Hải Bối

Đông Anh, TP. Hà Nội

0984393499

Hỗ trợ khách hàng 24/7

Thứ 2 - Chủ nhật

8:00 - 17:30

Phế liệu tiếng anh là gì?

Từ phế liệu tiếng anh là gì? Đây là thắc mắc của khá nhiều người. Dưới đây là một vài thông tin mà Phế Liệu Nhật Hàn xin chia sẻ đến các bạn.

Phế liệu tiếng anh là gì?

Phế liệu

Danh từ: waste, scrap, junk

Động từ: scrap

Đồng phế liệu

Danh từ: scrap-heap

wasted copper

Giấy vụn tiếng anh là gì?

scrap paper

Nhôm

Aluminum

Ví dụ câu “phế liệu”

Definitely the first date I’ve had in a junkyard.
Chắc chắn đây là lần đầu tiên em hẹn hò trong bãi phế liệu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
This train might as well be 20 tons of scrap metal without that CD.
Con tàu này cũng chỉ là 20 tấn thép phế liệu thôi, nếu không có cái đĩa đó.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
to a scrap metal recycler where I got paid.
tới người tái chế phế liệu.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
It’s Weathers’junkyard, off 112.
Bãi phế liệu Weathers, ngoài cao tốc 112.
Chia sẻ bài viết:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN