phế liệu tiếng anh là gì
in Tin tức

Phế liệu tiếng anh là gì?

Từ phế liệu tiếng anh là gì? Đây là thắc mắc của khá nhiều người. Dưới đây là một vài thông tin mà Phế Liệu Nhật Hàn xin chia sẻ đến các bạn. Phế liệu tiếng anh là gì? Phế liệu Danh từ: waste, scrap, junk Động từ: scrap Đồng phế liệu Danh từ: scrap-heap wasted copper Giấy…

Continue Reading